Vi støtter aktiviteter der fremmer gode liv
inden for sundhed, motion, natur og kultur

Legater

Vi tror, at international viden og et internationalt perspektiv kan være med til at styrke og berige det danske samfund. Derfor uddeler vi både legater til studerendes ophold i udlandet og stiller legatboliger til rådighed for udenlandske gæster.

Jesper Hansen læser til pædagog ved Professionshøjskolen UCC. I foråret 2013 fik han støtte fra Nordea-fonden til et praktikophold hos Learn To Live i Cape Town, Sydafrika. Her fik han indblik i, hvordan man forbedrer levevilkårene for børn og unge, der karakteriseres som underprivilegerede, udsatte, misbrugte eller syge.

Ansøgninger i 2013

Antal ansøgninger: 3.701

Antal ansøgninger uddelt: 663

Uddelt beløb 7.050.000 kr. 

 

Se flerårig statistik.

Legater til studieophold i udlandet

Nordea-fonden uddeler to gange årligt legater til kandidat- og 

professionsbachelorstuderende, der tager en hel eller del af deres uddannelse i udlandet. Legatportionerne er på 10.000-30.000 kr. 

Legatet skal understøtte, at den studerende kan rejse ud i verden og tage en del af sin uddannelse dér med henblik på at:

• Tilegne sig faglige kvalifikationer, der ikke kan fås på uddannelsesinstitutionen i Danmark
• Lære at begå sig i en global verden og arbejde sammen med mennesker med en anden baggrund end ens egen
• Få globalt udsyn
• Få gode og spændende oplevelser og erfaringer med sig i livet.

Ansøgningsfristen er 1. maj og 1. november.  I 2014 uddeler vi legater for op til otte mio. kr.  

Laura Victoria Wiencke læser en cand.soc. i "International Security and Law" ved Syddansk Universitet. I 2013 fik hun støtte fra Nordea-fonden til et praktikophold ved Den Kongelige Danske Ambassade, Iran. 

Legatboliger til udlændinge

I Nordea-fondens ejendom, Heerings Gaard, på Christianshavn stiller vi seks legatboliger til rådighed for institutioner i Danmark med henblik på at tiltrække højt kvalificerede udenlandske gæster inden for en række fagområder. Læs mere om legatboligerne.

 • Kontakt

 • Hans Henriksen

  Studentermedhjælp
 • Legat til studieophold i udlandet
 • T: 3333 5569
  E: legat@nordeafonden.dk

 • Anna Fransgård

  Studentermedhjælp
 • Legat til studieophold i udlandet
 • T: 3333 5569
  E: legat@nordeafonden.dk