Vi støtter aktiviteter der fremmer gode liv
inden for sundhed, motion, natur og kultur

Legat til studieophold i udlandet

Nordea-fonden uddeler årligt op til 8 mio. kr. i legater til studerende, der vil på ophold i udlandet. Der er to årlige ansøgningsrunder. Næste ansøgningsfrist er 1. maj 2014. Der kan søges fra marts 2014.

Camilla Laursen læser til fysioterapeut på professionshøjskolen UC Nordjylland. I 2013 fik hun et legat til praktikophold i Sydney på St. George School, en specialskole for handicappede børn og unge.

Et internationalt perspektiv

Legatet skal understøtte, at den studerende kan rejse ud i verden og tage en del af sin uddannelse dér med henblik på at:

• Tilegne sig faglige kvalifikationer, der ikke kan fås på uddannelsesinstitutionen i Danmark
• Lære at begå sig i en global verden og arbejde sammen med mennesker med en anden baggrund end ens egen
• Få globalt udsyn
• Få gode og spændende oplevelser og erfaringer med sig i livet.

Hvem kan ansøge?

Legaterne kan søges af kandidatstuderende og professionbachelorstuderende. Vær opmærksom på, at du skal opfylde en række kriterier for at komme i betragtning til legatet. Der kan søges fra marts til 1. maj 2014 via fondens hjemmeside.

Vurdering af ansøgninger

Vi laver en samlet vurdering af hver enkelt ansøgning. Vi kigger særligt på ansøgers faglige formål og personlige motivation for studieopholdet samt på budget og karakterudskrift.

Få vejledning til din ansøgning.

Nina Lundager læser en kandidatuddannelse på Det Kongelige Kunstakademiets Arkitektskole i København. I 2013 fik hun støtte fra Nordea-fonden til et studieophld i Kanagawa i Japan, hvor hun studerede japanske boliger og bygningers arkitektur.

 • Kontakt

 • Anna Fransgård

  Studentermedhjælp
 • Legat til studieophold i udlandet
 • T: 3333 5569
  E: legat@nordeafonden.dk

 • Hans Henriksen

  Studentermedhjælp
 • Legat til studieophold i udlandet
 • T: 3333 5569
  E: legat@nordeafonden.dk